Kundesegment

kanaler, relation, aktiviteter, ressourcer, partnere
og omkostninger. (Bilag 1)
2.2.1 Kundeværdi
Fysisk består varen af en slægtsbog der går helt tilbage til 1600-tallet. Bogen indeholder
informationer om alle familiens aner, samt historie og fortællinger. Bogen er
læderindbundet og kommer i en indgraveret trækasse. Samtidigt udføres det praktiske
stykke arbejde, som indebærer opstilling af slægten, indsamling af data, indskrivning og
trykning af bogen. Det tager omkring halvandet til to år, at udgive en komplet slægtsbog
der lever op til virksomhedens standarder.
Nordisk slægtsforskning skaber værdi hos kunden ved, at sælge kundens egen historie
samt kundens eget monument. Der ligges vægt på, at udføre et opfyldende stykke
arbejde med respekt for familien og dens aner. Der skabes sammen med familien, en
fuldkommen og personlig bog der kan videregives i flere generationer og give indblik i
familiens historie.
2.2.2
Kunderne hos Nordisk slægtsforskning er medlemmer af slægter der ønsker, at få
kortlagt deres families liv, samt familiemedlemmer der ønsker kendskab til deres
families baggrund og få lagt klarhed over hvem de er. Der ses også eksempler på kunder
der selv har forsøgt sig med slægtsforskning, som indser de har kastet sig over et for
stort projekt og derfor ønsker, at overdrage arbejdet til Nordisk slægtsforskning.
Tendensen er ofte, at det er den ældre del af familierne (50 år og over) der har et ønske
om, at få lavet en slægtsbog, samtidigt er det statistiks bevist, at det også er disse
familiemedlemmer der oftest køber bogen.
2.2.3 Indtægter
Den færdige slægtsbog koster 6.995 kr. Og den kan købes kontakt eller på afbetaling
uden rente. Derudover kan der tilkøbes en e-bog, der kun kan købes ved køb af den
originale bog. Pengene bliver først trukket når bogen er klar til, at blive sendt til
kunden. Kunder der tidligere har købt en slægtsbog hos Nordisk slægtsforskning får en
attraktiv rabat på bogen.

2.2.4 Prismodel
Prisen bliver sat ud fra en omkostningsorienteret mark-up metode, her indgår provision
til sælger, løn til redaktion, trykning og indbinding af bog samt forsendelse.
Følgende forklaring er ud fra tilblivelsen for 50 solgte slægtsbøger á 300 sider, hvilket
er normalen for en slægt. Udregningen er foruden tiden der bliver brugt på, at besøge
kunder med kørende sælgere da transporten kan trækkes fra i skat og sælgerne er
fuldkommen provisionslønnet.
Efter data er blevet indsamlet bruges der ca. 200 timer pr. bog til kopiering, korrektur,
indsamling af spørgeskemaer, med mere. Hver time koster 150 kr. altså 30.000 kr. i alt.
Derudover koster det 30.000 kroner, at få redigeret, trykt og indbundet bogen. For
detaljeret forklaring se bilag 2.
Det koster altså:
60.000 !”
50 !”#
+ 2.500 !” ! !”#$!%&'()!)’* = 3.700!” !”. !”#
derved er den dækningsgraden på en slægtsbog, ved et oplæg på 50 bøger:
6.995 !” − 3.700 !” = 3.295 !”
3.295 !”
6.995 !”
= 47,1%
2.2.5 Kanaler
Nordisk slægtsforsknings salgsafdeling består af ca. 10-12 kørende sælgere, som
befinder sig rundt om i landet. Sælgerne booker møder med slægtens medlemmer for
derefter, at vedlægge dem et besøg, dels for, at indsamle data til bogen og dels for, at
sælge dem det færdige produkt, alt salg foregår derfor personligt. Markedsføring
foregår via word to mouth og igennem virksomhedens hjemmeside.
Derudover sker markedsføringen af Nordisk slægtsforskning også igennem diverse
slægtsforskningssider og debatforummer, hvor virksomheden bliver anbefalet og
diskuteret af tidligere kunder.
2.2.6 Relation
Kunderne hos Nordisk slægtsforskning består både af nye og tilbagevendende kunder.
De nye kunder er ofte en person, som ved de stammer fra en slægt af en hvis størrelse
og gerne vil vide hvor de stammer fra. Disse nye kunder kontakter selv Nordisk
slægtsforskning med et ønske om, at få udarbejdet en slægtsbog.
De tilbagevendende kunder er personer der tidligere har fået lavet en slægtsbog hos
Nordisk slægtsforskning, typisk omkring 1970-1980. Disse kunder ønsker en

opdatering af deres bog, hvilket betyder, at hele slægten skal besøges igen og nye data
skal indsamles. De ældre kunder kan ofte huske, at de blev besøgt for 30-40 år siden og
derved er der allerede skabt en relation til kunderne der blev besøgt igennem de
tidligere ansatte.
Kunderne kan følge processen i udarbejdelsen af deres slægtsbog via Nordisk
slægtsforsknings hjemmeside.
2.2.7 Aktiviteter
Aktiviteterne i virksomheden er forskellige om der skal laves en helt ny slægtsbog, eller
en opdatering af en tidligere.
Ved tilblivelsen af en ny bog, starter virksomhedens slægtshistoriker med, at forske i
familiens forslægt. Dette gøres ved, at gennemgå kirkebøger fra familiens sogn. Herefter
indtastes fundne data på forslægten i et ark og medlemmerne tildeles et romertal
startende med I. Herefter finder man børn, børnebørn, tipoldebørn osv. til forslægten,
dette sker ved cpr søgninger, krak og hjælp fra kunden. Når man har fundet X antal
personer der er levende i slægten, begynder man på besøgende, hver gang et
slægtsmedlem besøges åbnes der op for en ny gren på slægten igennem deres børn,
børnebørn, kusiner, fætre osv.
Alle slægtens medlemmer besøges rundt om i landet, der er omkring 300-600
medlemmer i en slægt. Hver sælger sørger selv for, at kontakte slægtsmedlemmerne og
aftale møder, en sælger har max 3 møder pr. dag, og 12 på en uge. Derudover er der
ansat en mødebooker, som arrangerer mellem 12 og 18 møder pr. uge.
Alt data fra slægtsmedlemmerne indsamles, som udgangspunkt analogt. Når alle i
slægten er besøgt, indtaster redaktionen data fra slægten elektronisk, og der kopiers og
indscannes billeder til bogen. Herefter laver redaktionen korrektur og konventer data
til en trykfil, som derefter sendes til tryk, indbinding og afsendelse til kunderne. Alt
praktisk arbejde, som redaktionen udfører er estimeret til at tage omkring 100 timer,
herudover bruges cirka én time pr. side på redigering og indskrivning af data. Dette er
foruden tiden der bruges på, at finde forslægten.
Ved opdateringen af en tidligere slægtsbog, indskrives data fra den tidligere udgivne
slægtsbog, hvilket er en hurtigere proces. Herefter gentages samme forløb, som
beskrevet i overstående. (Bilag 2)
2.2.8 Ressourcer
Nordisk slægtsforskning har hovedkontor i Viborg, her befinder redaktionen og
administrationen sig. Alle 10-12 sælgere i organisationen er kørende hvilket betyder, at
disse har hjemmekontor og ikke befinder sig på hovedkontoret. Alt kørsel kan trækkes