6. Markedsanalyse

Konsumentenhederne hos Nordiskslægtsforskning er alle personer der har råd og mulighed for at købe produktet. Den norske befolkning har, som tidligere nævnt, et høj forbrug af bøger og magasiner, fra 2015 til 2016 steg forbruget med 4,6 procent. Denne stigning forventes, at være stagnerende frem mod 2020. Dette bevidner om, at den norske befolkningen stadig […]

Read More

Udbudte produkter i natur markedet

Da de udbudte produkter på markedet er forskellige, og er både analog og digitale. Derfor bliver konkurrencesituationen vurderet til, at være forholdsvis lav og gives et tretal på skalaen. 4.2.2 Truslen fra nye udbyder: 2 Norge er som tidligere beskrevet, et godt land, at etablere virksomhed i. Landets befolkning har et højt forbrug, samtidigt har […]

Read More

Ekstern analyse

etablering af et partnerskab mellem foreninger og Nordisk slægtsforskning. Der er ligeledes en lav konkurrence i branchen med kun en stor spiller på markedet, dette giver Nordisk slægtsforskning et godt udgangspunkt for, at positionere sig på markedet. Landet har mange internetbrugere hvilket betyder, at kommunikation til målgruppen vil være lettere, samtidigt ses der et sammenspil […]

Read More

Promotion og medie forhold:

I Norge vil det være fordelagtigt, at samarbejde med tidligere nævnte organisationer og foreninger, for at skabe et bedre produkt. Promotion og medie forhold: Nordisk slægtsforskning skal have mulighed for, at promovere sig på medier, som beskæftiger sig med komplementereprodukter. Der skal skabet et samarbejde med landets mange interesseorganisationer, derved er der mulighed for, at […]

Read More

3. Tragtmetoden

Tragtmetoden er en systematisk analyseværktøj der anvendes til, at udvælge hvilket marked der vil være mest fordelagtigt for Nordisk slægtsforskning at ekspandere til. Det vil blive gennemført en makro- og mikroscreening, samt en analyse af marked- og produktforholdende i de udvalgte lande. (Andersen, 2015) 3.1 Makroscreening Lande udenfor Norden er vurderet til, at være uinteressante […]

Read More

Partnere og omkostninger

fra i skat og er derfor i hovedtræk ikke en omkostning for Nordisk slægtsforskning, samtidigt er sælgere fuldkommen provisionslønnet hvilket betyder, at en sælger der ikke sælger, ikke giver omkostninger, men blot mistet salg. Dette betyder også, at flere sælgere kun vil gøre processen hurtigere og ikke mere omkostningstung. 2.2.9 Partnere Nordisk slægtsforskning arbejder sammen […]

Read More

Kundesegment

kanaler, relation, aktiviteter, ressourcer, partnere og omkostninger. (Bilag 1) 2.2.1 Kundeværdi Fysisk består varen af en slægtsbog der går helt tilbage til 1600-tallet. Bogen indeholder informationer om alle familiens aner, samt historie og fortællinger. Bogen er læderindbundet og kommer i en indgraveret trækasse. Samtidigt udføres det praktiske stykke arbejde, som indebærer opstilling af slægten, indsamling […]

Read More

Den interne situation

Virksomhedens interne situation vil blive analyseret igennem virksomhedens forretningsmodel, der beskriver virksomhedens nuværende processer, økonomisk analyse der indeholder analyser af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditet og likviditet, alt dette skal stille klarhed om Nordisk Slægtsforsknings investeringsmulighed i fremtidige udvikling. Forretningsmodellen bliver bekrevet ved hjælp af Alexander Osterwalders Business Model Canvas, som beskriver en virksomhedens nuværende forretningsmodel ud […]

Read More

Virksomheden Nordisk Slægtsforskning

er etableret i 1967, og er Danmarks største og ældste slægtsforskningsinstitut. Virksomheden er i flere år blevet drevet uden en strategiplan og har haft røde tal på bundlinjen. Dette blev dog ændret i 2015, da der skete ændringer i bestyrelsen, som følge af et opkøb på 40% af virksomheden fra Kim Møller Rasmussen og Lars […]

Read More