Spørgsmål og svar – kontakt os

For at opfylde disse kriterier er det vigtigt, at alt promotion forgår ensartet med samme
budskab, derfor er det essentielt for Nordisk slægtsforskning, at bruge de udvalgte
partnere til, at skabe opmærksomhed om sig selv.

Hvis du kunne tænke dig at købe en sex gynge så kan det gøres på linket.

Størstedelen af markedskommunikationen skal foregå online, dette vil både bestå af
reklamer og artikler på Nordisk slægtsforsknings egen hjemmeside og Facebook side,
samt udvalgte samarbejdspartneres medier. Derudover skal der også sendes
nyhedsbreve til nuværende kunder, samt medlemmerne hos DIS-Norge og andre. Der
vil derfor både blive anvendt push og pull kommunikation til, at skabe opmærksomhed
omkring Nordisk slægtsforsknings tilstedeværelse på markedet. Ved at etablere et
samarbejde med disse partnere er der mulighed for, at sprede budskabet ved hjælp af
foreningernes debatforummer og communities, derved skabes der mange-til-mange
kommunikation. Ved at anvende de mange online muligheder, kan der samtidigt skabes
dialog med mange konsumenter og derved bidrager kunden med, at forbedre
produktets udformning.
Det offline markedsføring der vil forgår igennem monolog med kunden, samt besøg af
sælgere og en-til-en markedsføring.
9.4.2 Kommunikationsprocessen
Når en virksomhed skal skabe kommunikation til kunden er det vigtigt, at kende til
kundens købsproces. Denne proces kan deles op i tre stadier; kognitiv er det første
stadie, her opfatter kunden virksomhedens budskab. Affektiv er det andet stadie, her får
kunden en vis interesse i produktet og skaber engagement for, at undersøge det
nærmere. Det sidste stadie er adfærd, her tager kunden en beslutning om køb af
produktet.
Nordisk slægtsforskning skal følge AIDA-modellen, der beskriver disse tre stadier. Det
kognitive stadie handler om, at skabe opmærksomhed om produktet. Dette opnås
igennem samarbejdspartnere, SEO, onlinemarkedsføring, artikler og debatindlæg.
Informationssøgning skal gøres let for forbrugeren, så de nemt og hurtigt kan finde frem
til Nordisk slægtsforskning.
Det affektive stadie bliver i AIDA-modellen beskrevet som interesse og ønsker. Her
beslutter forbrugeren sig for hvad de ønsker af produktet og begynder, at søge efter
alternativer. Her er det vigtigt, at Nordisk slægtsforskning anvender etos og logos. Dette
skal gøres ved, at informere kunden om deres store erfaring inden for området og give
kunden mulighed for, at opleve produktet digitalt og fysisk. Der skal samtidigt lægges
stor vægt på, at kunden får en personlig bog med historien om hele sin familie.
Anvendelsen af disse vil holde forbrugerens opmærksomhed hos Nordisk
slægtsforskning, og føre dem videre i købsprocessen.