Udbudte produkter i natur markedet

Da de udbudte produkter på markedet er forskellige, og er både analog og digitale.
Derfor bliver konkurrencesituationen vurderet til, at være forholdsvis lav og gives et
tretal på skalaen.
4.2.2 Truslen fra nye udbyder: 2
Norge er som tidligere beskrevet, et godt land, at etablere virksomhed i. Landets
befolkning har et højt forbrug, samtidigt har landet et høj BNP pr. indbygger, hvilket gør
landet attraktivt. Dog er denne branchen ikke en alle bare kan træde ind i, da den
kræver viden omkring genealogi og samtidigt kræver det, at virksomhederne har en
allerede etableret persondatabase.
Der ses kun, at være trussel fra en anden udbyder kaldet, Ancestry. Denne virksomhed
operere allerede på det svenske marked og har mange af de samme funktioner, som
MyHeritage. Det kan fonventes, at Ancestry vil søge imod de resterende nordlige lande
indenfor de kommende år.
På trods af truslen fra denne udbyder, vurderes den samlede trussel ikke, at være af
betydelig karakter, grundet den høje indgangsbarriere i branchen. Truslen fra nye
udbydere vurderes på skalaen til et to tal.
4.2.3 Købernes forhandlingsstyrke: 4
Norges befolkning er bredt fordelt, dog findes den største del af befolkningen sig i
alderen 40-65 år, som ses på figur.2. Ud fra statistik fra Nordisk slægtsforskning, er det
aldersgruppen der interesserer sig mest for slægtsforskning.
Figur.2: Befolkningspyramide

Køberne har stor forhandlingsstyrke i den forstand, hvis de øvrige slægtsmedlemmer
ikke ønsker, at dele deres historie eller deltage i bogen skaber dette et dårligere
slutresultat. Samtidigt kan et slægtsmedlem sætte en stopper for, at skabe kontakt til
øvrige aner der tager udgangspunkt i dem ved, at nægte adgang til deres
kontaktoplysninger. I disse tilfælde reduceres antallet af kunder til, at købe bogen.
En slægt og en slægtsbog er et unik produkt og det vurderes ikke, at være en trussel i
branchen. Truslen findes i at slægtsmedlemmerne ikke ønsker, at deltage og dermed
sætter en stopper for salget og kvaliteten af bogen. Købernes forhandlingsstyre bliver
derfor vurderet til, at være en stor trussel i branchen. En slægtsbog er bygget op om
historie fra de enkelte personer, og uden dem vil der ikke være noget produkt. Købernes
forhandlingsstyre sættes til fire på skalaen.
4.2.4 Konkurrencen fra substituerende produkter: 2
Som antydet i overstående afsnit, er en slægt unik og kan ikke umiddelbart substitueres.
Den eneste mulighed for substituere produktet er, hvis der tidligere er blevet forsket i
slægten og landets bibliotek finder slægten så interessant, at de køber den og giver
slægtsmedlemmerne adgang til at låne bogen. Dette sker dog kun i ganske få tilfælde.
Derudover findes der i Norge digitale kirkebøger, som bliver frit tilgængeligt for landets
befolkning i år 2020. Disse bøger har dog kun slægtens forfædre fra år 1664 og frem til
1920. (Arkivverket, 2017)
Derfor vurderes konkurrencen fra substituerende produkter, at være ganske lav og
gives et to tal på skalaen.
4.2.5 Leverandørens forhandlingsstyrke: 3
Afhængigt af virksomhederne i branchens forretningsmodel, ændres leverandørens
forhandlingsstyrke. Hvis virksomheden er digital, som MyHeritage, kan leverandøren af
deres platform bestemme prisen. Samtidigt er en stor digital platform dyr, at etablere
og vedligeholde.
Hvis virksomheden er analog, ligesom Nordisk slægtsforskning, er leverandøren
forhandlingsstyrke ikke af betydning. Der findes mange bogtrykkerier, som er i stærk
konkurrence. Leverandørens forhandlingsstyrke vurderes til et middel niveau, og
tildeles et tre tal på skalaen. Branchens 5 forces er bliver dermed udformet således: