Virksomheden Nordisk Slægtsforskning

er etableret i 1967, og er Danmarks største og ældste slægtsforskningsinstitut. Virksomheden er i flere år blevet drevet uden en strategiplan og har haft røde tal på bundlinjen. Dette blev dog ændret i 2015, da der
skete ændringer i bestyrelsen, som følge af et opkøb på 40% af virksomheden fra Kim
Møller Rasmussen og Lars Holm. Virksomheden er siden 2002 blevet drevet af adm.

Direktør Ole Rasmussen.

Virksomhedens direktør ønsker ikke længere, at lede virksomheden og derfor skal der
findes en ny direktør de kommende år. Derudover er det en udfordring, at finde dygtige
sælgere der vil arbejde under forholdene virksomheden tilbyder.
Nordisk Slægtsforskning har igennem årene kun beskæftiget sig med det danske
markedet, men ønsker at ekspandere til andre nordiske lande i løbet af de næste 3 år.
Virksomhedens nuværende forretningsmodel med kørende sælgerer opfattes, som
ineffektiv og langsommelig, men giver dog overskud på bundlinjen. Der skabes tvivl, om
den nuværende forretningsmodel kan implementeres i de øvrige nordiske lande
(Sverige, Norge, Island og Finland) og hvorvidt der er belæg for, at ekspandere til et nyt
markedet.
Nordisk Slægtsforsknings bestyrelse ønsker en gennemarbejdet plan for, at få stillet
klarhed om virksomhedens fremtidige markeder.

1.1 Problemformulering:

Formålet med opgaven er, at analysere og undersøge mulighederne for, at udvide til et
nyt nordisk marked. Herunder, at analysere Nordisk slægtsforsknings interne situation,
samt forslag til marketing-mix, indtrængningsstrategi og handlingsplan på det nye
marked.

 • o Hvordan er Nordisk slægtsforsknings interne situation?
 • o Hvilket nordisk land vil være fordelagtigt, at udvide til?
 • o Hvordan skal Nordisk slægtsforsknings distributions- og
  indtrængningsstrategi til det valgte eksportmarked se ud?
 • o Hvilke pris- og produktstrategi skal Nordisk slægtsforskning anvende på
  det nye marked?
 • o Hvordan skal Nordisk slægtsforsknings marketings- og handlingsplan til
  det valgte eksportmarked se ud?