Vision, værdier og velkommen

Her på siden og ei nedenstående afsnit kan du læse om denne side.

Du kan også kontakte os her.

 

9.3.1 Interne faktorer
De interne faktorer er dem virksomheden selv kan påvirke og ændre på, her indgår mål,
strategier, styring af omkostninger og prisfastsættelse. Nordisk slægtsforskning
arbejder frem mod nogle klare mål. Det ønskes, at opnå tilstedeværelse på alle nordiske
markeder herunder Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Det er et klart mål, at
være det førende slægtsforskningsbureau i Norden og dermed positionere sig, som
kvalitetsbevidste, have høj kundeloyalitet og være udførlige på markederne. Det ønskes
over tid, at minimere omkostningerne ved produktion af en slægtsbog, det mål realisere
ved rejsen fra en analog forretningsmodel til en digital model.
Nordisk slægtsforskning prisfastsætter deres slægtsbog efter retrograd metoden, denne
beregning ser i følgende. For nærmere forklaring se bilag.2;
Ved oplæg på 20 solgte bøger
Salgspris 6.995 kr.
Produktionsomkostninger 3.000 kr.
Provision til sælger inkl. Feriepenge 2.500 kr.
Til dækning af faste omkostninger 1.495 kr.
Produktionsomkostningerne er variable og bliver billigere pr. bog ved større oplæg,
hvis der trykkes 40 i stedet for 20 bøger vil produktionsomkostninger være på 1.500
kr./stk. Nordisk slægtsforsknings største omkostning findes altså ved løn til sælgere, da
disse er fulkommen provisionslønnet og denne ikke ændres ved større oplæg. Hver
gang der bliver solgt en bog, tjener sælgeren 2.100 kr. eksl. feriepenge. Der er endnu
ikke fastsat en pris for den digitale platform, da dette er for tidligt i processen, dog vil
denne forgå igennem månedlig betaling.
Der undersøges på nuværende tidpunkt om slægtsbogen skal sælges til halv pris. Dette
vil betyde en væsentlig reduktion i produktionsomkostninger dog betyder det også, at
sælgeren skal fordoble sit salg for, at få samme udbetaling. Resultatet af testen er
tilgængelig i slutningen af 2017.
9.3.2 Eksterne faktorer
De eksterne faktorer der påvirker prisforholdet er efterspørgsel, priselasticitet og
konkurrencesituationen. Det første der ses på er efterspørgselskurven, det vides ikke
hvordan efterspørgselen påvirkes af prisændringer, det forventes, at en halvering i
prisen vil give den dobbelte efterspørgsel. Der er altså tale om en elastisk efterspørgsel,
med høj prisfølsomhed. Ofte betyder et unikt produkt, en lav prisfølsomhed, dog er der

9.3.3 Prisstrategier
Den fysiske slægtsbog har en premium prisstrategi, som er beskrevet tidligere i
rapporten. Det er derfor mere relevant, at kigge imod prisstrategi for den fremtidige
digitale platform. Der er to muligheder når det gælder strategier for nye produkter
herunder, skimning af markedet og markedspenetration. Den mest fordelagtige strategi
for Nordisk slægtsforskning vil være en langsom penetrations strategi, med en
prisstrategi der går efter value for money konceptet. Dette skyldes deres begrænsede
ressourcer, hvilket betyder en lav markedsføringsindsats og en tilsvarende lav pris i
forhold til konkurrenterne.

9.3.4 Fastsættelse af pris
Den valgte prisstrategi, skal stemme overens med metoden til prisfastsættelsen. Der
findes tre overordnede metoder til dette, herunder omkostning-, konkurrent- og
efterspørgselsorienteret prisfastsættelse. Ved langsom markedspenetration er det
vigtigt, at fastsætte en pris under konkurrenterne, derfor vælges en
konkurrentorienteret prisfastsættelse.
Det alternativ der eksistere på markedet lige nu er MyHeritage, som har en pris på
2.120 kr. årligt, ca. 175 kr. om måneden. Nordisk slægtsforskning skal altså prissætte sig
under dette beløb. Da Nordisk slægtsforskning differentiere sig på kvaliteten af deres
produkt, vil forbrugeren opleve større værdi for mindre penge, derfor vil prisen sættes
til 150 kr. i måneden. Dette betyder, at Nordisk slægtsforskning prissætte sig 14%
under markedsprisen. Dette beløb vil også blive medtaget i break-even analysen.
9.3.5 Internationalprisstrategi
Det er vigtigt, at virksomheden tager stilling til hvilken prispolitik de vil anvende på
deres eksportmarkeder. Der finde 3 mulige prispolitikker; etnocentrisk prispolitik, som
indebærer samme pris uanset marked. Polycentrisk prispolitik hvilket betyder, at
virksomheden tilpasser prisen efter markedet. Den tredje prispolitik er geocentrisk, her
tages udgangspunkt i en nogenlunde ens pris, med mulighed for differentiering i forhold
til forbrugeren. (Andersen, 2015)
Da Nordisk slægtsforskning kun arbejder i Norden, vil den mest fordelagtige prispolitik
være en standardiseret etnocentrisk prispolitik.
9.4 Promotion
Det er vigtigt, at Nordisk slægtsforskning anvender de rigtige
kommunikationsværktøjer når de skal ramme målgruppen, herunder en struktureret og
målrettet markedsføring i de rigtige medier. Det følgende afsnit omhandler modeller og
metoder, som Nordisk slægtsforskning skal anvende for, at maksimere og tilrettelægge
deres promotionsindsats.
9.4.1 Integreret markedskommunikation
Integreret markedskommunikation er vigtigt, da dette kordinerer de forskellige
aktiviteter Nordisk slægtsforskning igangsætter på tværs af platforme og medier. Dette
betyder, at målgruppen bliver eksponeret ligeligt, med det samme budskab og samme
virkning. Der skal samtidigt være en ensartet forståelse om kommunikationsmålet,
derved opnås et ensartet billede af virksomhedens brand, både internt og eksternt.
(Andersen, 2015)